معنی و ترجمه کلمه paint-spraying equipment به فارسی paint-spraying equipment یعنی چه

paint-spraying equipment


علوم مهندسى : تجهيزات رنگ پاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها