معنی و ترجمه کلمه paint به فارسی paint یعنی چه

paint


رنگ کردن ،نگارگرى کردن ،نقاشى کردن ،رنگ شدن ،رنگ نقاشى ،رنگ
علوم مهندسى : رنگ
معمارى : رنگ
شيمى : رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها