معنی و ترجمه کلمه painted lady به فارسی painted lady یعنی چه

painted lady


پروانه قرمز که خالهاى سياه و سفيد دارد،پروانه رنگارنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها