معنی و ترجمه کلمه painting به فارسی painting یعنی چه

painting


نقاشى
کامپيوتر : نقاشى
معمارى : پرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها