معنی و ترجمه کلمه pair(s) skating به فارسی pair(s) skating یعنی چه

pair(s) skating


ورزش : تيم دونفره اسکيت زن و مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها