معنی و ترجمه کلمه pair interactions به فارسی pair interactions یعنی چه

pair interactions


شيمى : بر هم کنشهاى زوجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها