معنی و ترجمه کلمه pair به فارسی pair یعنی چه

pair


جفت شدن ،زوج ،زن و شوهر،هر چيز دو جزئى ،جفت کردن وشدن ،جور کردن وشدن
علوم مهندسى : جفت
روانشناسى : جفت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها