معنی و ترجمه کلمه paired electrons به فارسی paired electrons یعنی چه

paired electrons


شيمى : الکترونهاى زوج شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها