معنی و ترجمه کلمه pakkorro به فارسی pakkorro یعنی چه

pakkorro


ورزش : بطرف بيرون

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها