معنی و ترجمه کلمه palaestra به فارسی palaestra یعنی چه

palaestra


(در يونان و روم قديم )ورزشگاه ،استاديوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها