معنی و ترجمه کلمه palatal letters به فارسی palatal letters یعنی چه

palatal letters


حروف لطعى يا حنکى حروفى که با گذاردن زبان بکام دهان تلفظميشوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها