معنی و ترجمه کلمه palatalize به فارسی palatalize یعنی چه

palatalize


(در مورد حروف)از سق ادا کردن ،کامى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها