معنی و ترجمه کلمه palatinate به فارسی palatinate یعنی چه

palatinate


ناحيه قلمرو کنت ،ساکن کنت نشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها