معنی و ترجمه کلمه palatine bones به فارسی palatine bones یعنی چه

palatine bones


استخوانهاى کامى ،استخوانهاى کام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها