معنی و ترجمه کلمه palatines به فارسی palatines یعنی چه

palatines


استخوانهاى کامى ،استخوانهاى کام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها