معنی و ترجمه کلمه palating به فارسی palating یعنی چه

palating


(تش).استخوان کام ،وابسته بسق ،شبيه کاخ ،مجلل ،اميرى که داراى امتيازات سلطنتى بوده ،کنت نشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها