معنی و ترجمه کلمه pale face به فارسی pale face یعنی چه

pale face


سفيد پوست لقبى است که گمان مى کنندسرخ پوستان امريکايى بمردم سفيدپوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها