معنی و ترجمه کلمه pale red به فارسی pale red یعنی چه

pale red


پشت گلى ،قرمزکمرنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها