معنی و ترجمه کلمه palely به فارسی palely یعنی چه

palely


بطور رنگ پريده ،بزردى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها