معنی و ترجمه کلمه paleo arctic or palaeo به فارسی paleo arctic or palaeo یعنی چه

paleo arctic or palaeo


وابسته بشمال دنياى قديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها