معنی و ترجمه کلمه paleolithic به فارسی paleolithic یعنی چه

paleolithic


پارينه سنگى ،وابسته به دوره دوم عصر حجر قديم يا کهنه سنگى
روانشناسى : ديرينه سنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها