معنی و ترجمه کلمه palletize به فارسی palletize یعنی چه

palletize


روى سکوب بلند قراردادن ،بوسيله سکوب متحرک(کاميون و غيره)چيزى را حمل کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها