معنی و ترجمه کلمه pallidness به فارسی pallidness یعنی چه

pallidness


رنگ پريدگى ،زردى ،کمرنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها