معنی و ترجمه کلمه palm and needle به فارسی palm and needle یعنی چه

palm and needle


علوم نظامى : کفه چرمى ملوانى و سوزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها