معنی و ترجمه کلمه palm the ball به فارسی palm the ball یعنی چه

palm the ball


ورزش : رانينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها