معنی و ترجمه کلمه palmetto به فارسی palmetto یعنی چه

palmetto


(گ.ش ).نخل باد بزنى ،سبز نخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها