معنی و ترجمه کلمه palpate به فارسی palpate یعنی چه

palpate


پرماسيدن ،لمس کردن ،امتحان نمودن(با لمس)،شاخک دار
روانشناسى : معاينه بساوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها