معنی و ترجمه کلمه palsied به فارسی palsied یعنی چه

palsied


افليج ،لرزان ،متزلزل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها