معنی و ترجمه کلمه pan coefficient به فارسی pan coefficient یعنی چه

pan coefficient


عمران : ضريب تشتک تبخير برابراست با نسبت تبخير از سطح اب ازاد به تبخير از سطح تشتک که بين/6 ¹ الى/8 ¹ متغير مى باشد
معمارى : ضريب طشت تبخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها