معنی و ترجمه کلمه pan pipe به فارسی pan pipe یعنی چه

pan pipe


يکجور نى ،ساز دهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها