معنی و ترجمه کلمه panacea به فارسی panacea یعنی چه

panacea


اکسير،نوشدارو،علاج عام ،اسقولوفندريون
روانشناسى : داروى همه درد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها