معنی و ترجمه کلمه pancreas به فارسی pancreas یعنی چه

pancreas


(تش ).لوزالمعده ،خوش گوشت
روانشناسى : لوزالمعده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها