معنی و ترجمه کلمه pandean pipe به فارسی pandean pipe یعنی چه

pandean pipe


يکجور نى ،ساز دهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها