معنی و ترجمه کلمه pandurate به فارسی pandurate یعنی چه

pandurate


( )panduriform(گياه شناسى )شبيه ويولون ،محدب الطرفين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها