معنی و ترجمه کلمه panduriform به فارسی panduriform یعنی چه

panduriform


( )pandurate(گياه شناسى )شبيه ويولون ،محدب الطرفين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها