معنی و ترجمه کلمه panel discussion به فارسی panel discussion یعنی چه

panel discussion


روانشناسى : بحث ميزگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها