معنی و ترجمه کلمه panelled ceiling به فارسی panelled ceiling یعنی چه

panelled ceiling


سقف صندوقه اى
معمارى : سقف قابسازى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها