معنی و ترجمه کلمه panic به فارسی panic یعنی چه

panic


اضطراب و ترس ناگهانى ،دهشت ،وحشت زده کردن ،در بيم و هراس انداختن
روانشناسى : وحشتزدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها