معنی و ترجمه کلمه pannier به فارسی pannier یعنی چه

pannier


)panier(سبد صندوقى ،لول ،ژوپن زير دامن
ورزش : سبد کبوترهاى مسابقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها