معنی و ترجمه کلمه panoramic camera به فارسی panoramic camera یعنی چه

panoramic camera


دوربين عکاسى که عدسى گردنده داردو ازدورنماى مسلسل عکس برميدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها