معنی و ترجمه کلمه pant به فارسی pant یعنی چه

pant


نفس نفس زدن ،تند نفس کشيدن ،دم کشيدن ،ضربان داشتن( قلب و غيره)،ضربان ،تپش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها