معنی و ترجمه کلمه pantropic به فارسی pantropic یعنی چه

pantropic


( )pantropical(گ.ش ).واقع در مناطق حاره ،منتشر در نواحى گرمسيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها