معنی و ترجمه کلمه paper advance به فارسی paper advance یعنی چه

paper advance


جلو رفتن کاغذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها