معنی و ترجمه کلمه paper chromatography به فارسی paper chromatography یعنی چه

paper chromatography


شيمى : کروماتوگرافى کاغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها