معنی و ترجمه کلمه paper condenser به فارسی paper condenser یعنی چه

paper condenser


الکترونيک : خازن کاغذى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها