معنی و ترجمه کلمه paper currency به فارسی paper currency یعنی چه

paper currency


)paper money(اسکناس ،پول کاغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها