معنی و ترجمه کلمه paper tape reader به فارسی paper tape reader یعنی چه

paper tape reader


نوار کاغذى خوان
کامپيوتر : نوارخوان کاغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها