معنی و ترجمه کلمه paper tape به فارسی paper tape یعنی چه

paper tape


نوار کاغذى
کامپيوتر : نوار کاغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها