معنی و ترجمه کلمه paper work به فارسی paper work یعنی چه

paper work


نوشته ،کار روى کاغذ،کار نوشتنى ،تکاليف درسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها