معنی و ترجمه کلمه paper-base laminate به فارسی paper-base laminate یعنی چه

paper-base laminate


علوم مهندسى : کاغذ ضخيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها